New Products
Webwww.steelareuss.com
เหล็กเอชบีม PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
 

เหล็กเอชบีม (H-Beam) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เกรด SS400 ความยาวมาตรฐาน 6 M. ซึ่งมีขนาดต่างๆ ดังนี้


เหล็กเอชบีม


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช