New Products
Webwww.steelareuss.com
เหล็กรางน้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
เหล็กรางน้ำ (Steel Channel) (สำหรับงานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) นิยมใช้งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน

 


รางน้ำ
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช